Design a site like this with WordPress.com
Get started

Allemansrätten i projektet Definitely Maybe under Istanbul biennalen 2003

En 200 m2 stor tuftad matta, Allemansrätten/right of common, gjord efter en fotografisk förlaga. En bit svensk natur i ett upp och nedvänt perspektiv. Mattan gjordes till Utställningen ”Utopia now” i San Fransisco 2001. Den diskuterar på ett lågmält sätt privatiserandet, förändringen och betydelsen av det offentliga rummet. Genom att rulla ut mattan på olika platser i världen har nya mötesplatser och förslag till nya parker, torg, scener etc presenterats.

I samarbete med raketa.