Design a site like this with WordPress.com
Get started

Botkyrkaservisen, 2011.

En kaffeservis för Botkyrka konsthall med dekor av insamlade texter, tagna från ett antal workshops där förslag på mötesplatser runtomkring i Botkyrka diskuterades.
Spelar det någon roll var vi ses? Har platsen någon betydelse för själva mötet? Mötesplatser förändras ständigt över tid, var ses folk idag? Var ses folk i Botkyrka?
Under våren 2011 samlas svaren på dessa frågor in, runtomkring i Botkyrka. Tankar om mötesplatser i text och bild från alla hörn i kommunen sätts på pränt.
Alla ord och bilder sätts samman till ett mönster som sedan hamnar på koppar och fat och bildar Botkyrkaservisen. En unik porslinsserie med ett eget uttryck och identitet.