Design a site like this with WordPress.com
Get started

City Horses

City Horses
Foto Tina Axelsson

En grupp kvinnliga dansare tar över Stockholms gator och torg för en dag. De rör sig genom staden som en flock vildhästar i en stadskoreografi.
I samarbete med Anna Källblad.

Premiär för platsspecifik dansperformance den 27/5, 2017.

City Horses