City Song Tour, Stockholm 2004

En rörlig rörlig bild.

En videoprojektion åker runt i Stockholm. Oväntade möten uppstår då filmen hamnar på olika platser i staden och det direkta mötet med publiken i staden blir en del av performancen.

(i samarbetet med raketa)

Create your website with WordPress.com
Get started