Design a site like this with WordPress.com
Get started

Film – Jag är inte så mycket det här skummet, 2014

Botkyrka konsthall och Tullhuset Stockholm, dansfilm, installation i samarbete med Anna Källblad.

Tre kvinnor som flyttat till Botkyrka under 60-talet från Norrbotten, Finland och Estland delar med sig av sina erfarenheter, utifrån deras minnen breder ett samtal ut sig om livet, kärleken och dansen.

https://vimeo.com/209643812