Design a site like this with WordPress.com
Get started

Fullersta, vem där? Platsspecifik fotoinstallation , 2013. Fullersta gård Huddinge

Vem rör sig i rummet, vad är det för spår?
En utställning med bilder från rum och delar av Fullersta gård.
Gårdens brokiga historia görs synliga på nytt.
Historia och samtid i dialog.