Design a site like this with WordPress.com
Get started

Havet, Eriksdalsbadet, Stockholm, 1998

Glasmosaik efter fotografisk förlaga

Havet utanför badet-Östersjön i dova allvarliga färger som inför en höststorm. Med hela hopptornet gestaltat som ett block av hav som lyfts upp och flyttats in i badhuset var tanken att som simmare kunna känna kontakt med elementet hav, och all dess symbolik, trots en inomhusvistelse i klorerat vatten