Design a site like this with WordPress.com
Get started

Hur långt kan du simma? Ridå för Folkets hus, Kiruna, 2004

Fotobaserat tryck på textil.(i samarbete med raketa)

Fotografi från Östersjön överfört på textil. Med Kirunas läge i fjällvärlden och långt till havet flyttade vi havet till fjället.