Design a site like this with WordPress.com
Get started

Vem som helst får stoppa en bil – om man kan. Sundsvall 2005.

Ett konstpedagogiskt projekt i Sundsvall , hösten 2005.

Raketa öppnade upp sitt kreativa rum och lät ungdomar få en inblick i hur den kreativa processen kring konstnärligt skapande kan se ut.

Tillsammans med en klass gymnasieelever på Skvaderns gymnasieskola gjordes ett verk i och för det offentliga rummet i Sundsvall. Efter diskussioner om vad vi använder det offentliga rummet till i dag och vilka drömmar och tankar det finns för framtiden gjordes en filminspelning av fotbollsspelande ungdomar genom staden en natt. Filmen visades sedan under en weekend i tomma affärslokal på gågatan i Sundsvall. I samband med vernissage arrangerades ett seminarium på Ung Film i Sundsvall med bl.a. inbjudna politiker och representanter för kommunen.

I samarbete med Åsa Lipka Falck